מדיניות פרטיות

כתובת האתר שלנו היא:

https://guardianship.co.il

ירון בן-שי, משרד עורכי דין (להלן “העסק”). מכבד את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל. (להלן-“האתר”), החליט העסק לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי העסק ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמש העסק במידע. הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתרים.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך. מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית. ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירות

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם. העסק תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר מידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של העסק ובאחריותו.

איסוף פרטים אישיים

ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש.

 1. מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה.;
 2. מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר.;
 3. מידע, כמו כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו.;
 4. מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו.;
 5. מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו., כולל תוכן המסר והמטא-דאתה שלו.;
 6. כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר., עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם. עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו.

שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו,. או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

 1. ניהול האתר והעסק שלנו;
 2. התאמה האישית של האתר עבורכם.;
 3. לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו.;
 4. לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי.;
 5. אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’. (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע).;
 6. טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו.;
 7. לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה.;
 8. המידע שישמש את העסק יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם. לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.:

 1. על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
 2. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 3. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

דיוור ישיר

העסק מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול. מקבלתו.
העסק לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

אבטחת הפרטים האישיים שלכם

 1. אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.
 2. אנחנו נאחסן את כל הפרטים האישיים שאתם מספקים בשרתים מאובטחים. (המוגנים בסיסמא ובחומת אש).

מסירת מידע לצד שלישי

העסק לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע. שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן.:

 1. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העסק שתחייב חשיפת פרטיך.
 2. אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין.
 3. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

 עוגיות

 1. אתר העסק משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין. ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 2. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

העסק מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העסק לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזו יש להפנות אל  office@benshai-law.co.ilאו בדואר רגיל אל: ירון בן-שי, משרד עורכי דין, ברח’ דרך עכו 140, קריית ביאליק.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי העסק משמש לצורך פניה אישית אליך. אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 

דילוג לתוכן